con phố

tin tức về con phố mới nhất

Sài Gòn 40 năm sau giải phóng - những góc phố không đổi thayicon
Đời sống26/04/20150

Sài Gòn 40 năm sau giải phóng - những góc phố không đổi thay

Vẫn có những góc phố con đường ở Sài Gòn vẫn giữ được những nét xưa không phai nhòa theo thời gian.