công an chính quy

tin tức về công an chính quy mới nhất

Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác đưa công an chính quy về xãicon
Chính trị11/05/20190

Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác đưa công an chính quy về xã

Đại tướng Tô Lâm đã đến kiểm tra kết quả triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 
Công an chính quy về làm công an xãicon

Công an chính quy về làm công an xã

Chính trị
09/04/2018

Công an xã chính quy sẽ được bố trí về các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc.