Công an quận 3

tin tức về Công an quận 3 mới nhất

2 cha con vụ chặt rớt tay người bán nước sâm ở quận 3 bị khởi tốicon

2 cha con vụ chặt rớt tay người bán nước sâm ở quận 3 bị khởi tố

2 cha con tham gia vụ chém người gần lìa tay bị khởi tố; còn anh em có vai trò chủ mưu đã bỏ trốn và đang bị Công an truy bắt gắt gao.