Công đoàn Thông tin & Truyền thông Việt Nam

tin tức về Công đoàn Thông tin & Truyền thông Việt Nam mới nhất

Công đoàn Thông tin & Truyền thông Việt Nam thăm hỏi, tặng quà 2 trường hợp khó khănicon
Góc nhìn22/05/20200

Công đoàn Thông tin & Truyền thông Việt Nam thăm hỏi, tặng quà 2 trường hợp khó khăn

 Hai trường hợp khó khăn vừa được Công đoàn Thông tin & Truyền thông Việt Nam đã thăm hỏi, động viên.