Covid-19 buộc chính phủ các nước cung cấp dịch vụ công thiết yếu theo những cách chưa từng có, thử nghiệm công nghệ kỹ thuật số trên quy mô chưa từng thấy.

Khi người dân tìm đến các bệnh viện, cơ sở giáo dục và các tổ chức công cộng khác để giúp đỡ trong khủng hoảng, họ thường đối mặt với hệ thống công nghệ thông tin lạc hậu, quá tải. Tuy nhiên, nhiều nhà cung cấp dịch vụ công đã nhanh chóng thích ứng với nhu cầu tăng đột biến và áp dụng các giải pháp sáng tạo, giúp mọi người tiếp cận nguồn lực quan trọng.

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn