công nghệ vô tuyến

tin tức về công nghệ vô tuyến mới nhất

Viễn thông và Internet trở thành "vũ khí" trọng yếu chống đại dịch Covid-19icon
Công nghệ29/02/20200

Viễn thông và Internet trở thành "vũ khí" trọng yếu chống đại dịch Covid-19

Mặc dù lo ngại về sự bùng phát Covid-19 đã xen vào các nỗ lực phát triển của ngành công nghiệp viễn thông toàn cầu, tuy nhiên bản thân công nghệ này đang được sử dụng để chống lại sự bùng phát do Covid-19 gây ra.