công nghiệp CNTT

tin tức về công nghiệp CNTT mới nhất

Việt Nam sẽ chuyển mạnh sang làm sản phẩm, dịch vụ “Make in Vietnam”icon

Việt Nam sẽ chuyển mạnh sang làm sản phẩm, dịch vụ “Make in Vietnam”

Nhấn mạnh định hướng phát triển để Việt Nam trở thành nơi tốt nhất cho các doanh nghiệp công nghệ, đại diện lãnh đạo Bộ TT&TT cũng cho biết, Việt Nam sẽ chuyển mạnh từ gia công, lắp rắp sang làm sản phẩm, dịch vụ theo hướng “Make in Vietnam”.
 
An toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết của Chính phủ điện tử và Chuyển đổi sốicon

An toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết của Chính phủ điện tử và Chuyển đổi số

Góc nhìn
24/03/2020
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trong năm 2020, Chính phủ điện tử Việt Nam phải có những chuyển biến căn bản, đó là phải kết nối, chia sẻ dữ liệu tới 100% các bộ, ngành, tỉnh, thành phố; 100% hệ thống CNTT phục vụ Chính phủ điện tử.
Nên quản lý nội dung số như một ngành kinh tế - kỹ thuật?icon

Nên quản lý nội dung số như một ngành kinh tế - kỹ thuật?

Thông tin & Truyền thông
01/09/2016
Nên chăng xác định quan điểm quản lý ngành công nghiệp nội dung số như một ngành kinh tế, kỹ thuật công nghệ cao, từ đó xây dựng các chính sách thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn?