công nghiệp hỗ trợ Hà Tĩnh

tin tức về công nghiệp hỗ trợ Hà Tĩnh mới nhất

Hà Tĩnh tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ sau thépicon

Hà Tĩnh tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ sau thép

Hà Tĩnh đang nổi lên là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (CNHT). Đặc biệt, tỉnh Hà Tĩnh có chủ trương phát triển mạnh ngành CNHT sau thép xoay quanh hạt nhân là Formosa.