công nghiệp ict

tin tức về công nghiệp ict mới nhất

Vì sao phải "Make in Vietnam" thay vì "Made in Vietnam"?icon
Công nghệ21/08/20200

Vì sao phải "Make in Vietnam" thay vì "Made in Vietnam"?

'Make in Vietnam' là một cách chơi chữ so với cụm từ “Made in Viet Nam” nhằm nhấn mạnh vào sự chủ động sáng tạo, thiết kế các sản phẩm công nghệ cao của người Việt.   
 
Bàn chuyện phủ sóng sản phẩm CNTT “Make in Vietnam”icon

Bàn chuyện phủ sóng sản phẩm CNTT “Make in Vietnam”

Góc nhìn
25/03/2020
Nhà nước nên xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường CNTT trong nước, đặc biệt chú ý đến việc khuyến khích sử dụng các sản phẩm, dịch vụ CNTT được tạo ra trong nước. 
An toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết của Chính phủ điện tử và Chuyển đổi sốicon

An toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết của Chính phủ điện tử và Chuyển đổi số

Góc nhìn
24/03/2020
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trong năm 2020, Chính phủ điện tử Việt Nam phải có những chuyển biến căn bản, đó là phải kết nối, chia sẻ dữ liệu tới 100% các bộ, ngành, tỉnh, thành phố; 100% hệ thống CNTT phục vụ Chính phủ điện tử.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Doanh nghiệp VN cần làm chủ các công nghệ nền tảng trong Chính phủ điện tửicon

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Doanh nghiệp VN cần làm chủ các công nghệ nền tảng trong Chính phủ điện tử

Công nghệ
03/11/2019
Mật mã, nền tảng chia sẻ dữ liệu, điện toán đám mây và an toàn, an ninh mạng là 4 công nghệ chủ chốt trong xây dựng, phát triển CPĐT được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đặt mục tiêu cho các doanh nghiệp VN cần phải làm chủ.