Công Trình Đô Thị

Cập nhập tin tức Công Trình Đô Thị

 Sau nhiều ngày suy nghĩ, bà Hoa (Bình Phước) thuyết phục các con đồng ý hiến căn nhà đang ở để xây dựng cảnh quan đô thị.