công ty 500.000 tỷ

Cập nhập tin tức công ty 500.000 tỷ

Công ty có số vốn 500.000 tỷ lớn hơn cả các ngân hàng trong nước trước ngày hoàn thành thủ tục góp vốn được nhiều người quan tâm.