Công ty Trung Việt

Cập nhập tin tức Công ty Trung Việt

Cục Đường sắt VN cho biết sẽ cưỡng chế đòi lại 1,5km hành lang đường sắt bị lấn chiếm.