CSGT Hải Dương

tin tức về CSGT Hải Dương mới nhất

'Kiều nữ Hải Dương' vi phạm giao thông, cự cãi CSGTicon

'Kiều nữ Hải Dương' vi phạm giao thông, cự cãi CSGT

Sau khi vi phạm giao thông, thay vì xuống xe chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, bà Phạm Thị Thanh Ngọc đã cố thủ trên xe, lớn tiếng chửi bới lăng mạ CSGT.