Cụ ông dịch và viết thư thuê

tin tức về Cụ ông dịch và viết thư thuê mới nhất

Gặp người viết thư tình xuyên thế kỷ ở Bưu điện Sài Gònicon
Sống lạ04/07/20190

Gặp người viết thư tình xuyên thế kỷ ở Bưu điện Sài Gòn

8 giờ sáng, ông Ngộ đạp xe từ nhà đến bưu điện ngồi viết thư tay cho khách. Chiều 3 giờ 30 phút ông đạp xe về.