cửa hàng bách hóa

Cập nhập tin tức cửa hàng bách hóa

Tại các quầy hàng trong bách hóa ở Triều Tiên, ngày càng có nhiều sản phẩm sản xuất trong nước được bày bán.