Cửa khẩu ở Lạng Sơn

Cập nhập tin tức Cửa khẩu ở Lạng Sơn

Do việc kiểm soát chặt chẽ từ phía Trung Quốc khiến hơn 3.000 xe hàng chở nông sản đang ùn ứ tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.