Cục Bưu điện Trung ương

tin tức về Cục Bưu điện Trung ương mới nhất

Bộ TT&TT ra quân phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIIIicon

Bộ TT&TT ra quân phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII

Ngày 22/1, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức ra quân đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn an ninh mạng phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Bàn giao Bưu điện Trung ương về Bộ TT&TTicon

Bàn giao Bưu điện Trung ương về Bộ TT&TT

Công nghệ
27/06/2015
 Bưu điện Trung ương sẽ được chuyển giao về Bộ Thông tin và Truyền thông để hình thành Cục Bưu điện Trung ương kể từ 1/7.