Cục Kiểm soát Môi trường

tin tức về Cục Kiểm soát Môi trường mới nhất

Cục phó mất trộm được bổ nhiệm khi còn nợ bằngicon

Cục phó mất trộm được bổ nhiệm khi còn nợ bằng

Cục phó Nguyễn Xuân Quang, người vừa bị mất trộm gần 400 triệu đồng ở Long An được bổ nhiệm chức vụ Cục phó nhưng “cho nợ bằng”.