cung cấp hạ tầng

tin tức về cung cấp hạ tầng mới nhất

VNPT cung cấp hạ tầng phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triềuicon
Công nghệ21/02/20190

VNPT cung cấp hạ tầng phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vinh dự được lựa chọn là Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều lần 2 tại Việt Nam.