cuộc đua dữ liệu

tin tức về cuộc đua dữ liệu mới nhất

Big data sẽ tạo bước ngoặt cho ngành bảo hiểm?icon
Kinh Doanh10/01/20190

Big data sẽ tạo bước ngoặt cho ngành bảo hiểm?

Dữ liệu lớn đang thay đổi đáng kể cách thức tương tác giữa các công ty bảo hiểm với khách hàng. Tương lai của bảo hiểm sẽ phụ thuộc nhiều vào cách chơi trong cuộc đua thấu hiểu khách hàng.