cuộc sống ở Nhật Bản

tin tức về cuộc sống ở Nhật Bản mới nhất

Công ty Nhật Bản cung cấp nhà có sẵn vợ con để khách hàng trải nghiệmicon
Gia đình19/11/20190

Công ty Nhật Bản cung cấp nhà có sẵn vợ con để khách hàng trải nghiệm

Ý tưởng được một công ty bán nhà ở Nhật Bản giới thiệu nhằm thay đổi thành kiến của khách hàng về cuộc sống gia đình.