cuộc thi lạ

tin tức về cuộc thi lạ mới nhất

Hình ảnh "nảy đom đóm mắt" ở cuộc thi đặc biệt chỉ Nga cóicon

Hình ảnh "nảy đom đóm mắt" ở cuộc thi đặc biệt chỉ Nga có

Tại vùng Siberia thuộc Nga vừa diễn ra một cuộc thi "độc, lạ" đòi hỏi cả những người trực tiếp tham gia và khán giả phải thật sự dũng cảm.