Có lẽ, ít người có thể hình dung được cảnh Minion hậu đậu cưỡi trên lưng một con ngựa phi nước đại với tốc độ... rùa bò đẹp đến mức nào.

Chú ngựa trong clip này cũng rất biết cách "diễn" đấy chứ. Có lẽ chú biết rằng Minion chân ngắn nên cũng phi nước đại theo cách mà những người chân ngắn vẫn thường làm.

Quốc Khánh