cưỡng chế tài sản

tin tức về cưỡng chế tài sản mới nhất

Đòi nợ không được, thuê xã hội đen cưỡng đoạt xe ô tôicon
Hồi âm02/10/20170

Đòi nợ không được, thuê xã hội đen cưỡng đoạt xe ô tô

Tôi có cho 1 người bạn vay số tiền 1,5 tỷ đồng. Khi vay người đó cũng cam kết là sẽ trả trong vòng 1 năm.