Cường quốc hạng trung

tin tức về Cường quốc hạng trung mới nhất

Đã đến lúc Việt Nam định vị mình là ‘cường quốc hạng trung’?icon

Đã đến lúc Việt Nam định vị mình là ‘cường quốc hạng trung’?

Theo các học giả, có bốn cách cơ bản để xác định một quốc gia có thể được coi là một cường quốc hạng trung hay không: định lượng, chức năng, hành vi, và bản sắc.