Cướp tiệm vàng ở Sóc Trăng

tin tức về Cướp tiệm vàng ở Sóc Trăng mới nhất

Thanh niên ở miền Tây cầm dao mổ heo cướp tiệm vàngicon

Thanh niên ở miền Tây cầm dao mổ heo cướp tiệm vàng

Giữa trưa, Khoa ở miền Tây cầm hai con dao mổ heo xông vào cướp tiệm vàng.