Cựu ĐBQH

Cập nhập tin tức Cựu ĐBQH

Sau phiên toà sơ thẩm, đến nay đã có 250 người làm đơn gửi đến Toà yêu cầu được bồi thường.