CyberPurify Kids

tin tức về CyberPurify Kids mới nhất

Sử dụng trí tuệ nhân tạo lọc nội dung độc hại với trẻ em trên Interneticon
MAKE IN VIETNAM24/05/20210

Sử dụng trí tuệ nhân tạo lọc nội dung độc hại với trẻ em trên Internet

CyberPurify Kids sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên trình duyệt để nhận dạng, ngăn chặn hiển thị 15 loại nội dung độc hại với trẻ em. Sản phẩm này sẽ được cung cấp miễn phí cho trường học, phòng lab và những nơi có máy tính công cộng.