đa nguyên

tin tức về đa nguyên mới nhất

'Công an là lực lượng trọng yếu tuyệt đối tin cậy của Đảng'icon
Thời sự16/08/20150

'Công an là lực lượng trọng yếu tuyệt đối tin cậy của Đảng'

Các thế lực thù địch không từ bỏ mục tiêu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chế độ XHCN, triệt để khai thác những khó khăn của VN... Việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với CAND càng quan trọng.