đại dịch diệt vong

tin tức về đại dịch diệt vong mới nhất

Hình ảnh London tràn ngập xác sốngicon

Hình ảnh London tràn ngập xác sống

Các thi thể không đầu, mất chân hoặc tay, những khúc thịt rối rữa, dật dờ đi lại… là hình ảnh rất đáng sợ vừa diễn ra ở thủ đô London của Anh.