đại dịch H1N1

Cập nhập tin tức đại dịch H1N1

Virus corona chủng mới đã chứng tỏ khả năng gieo rắc sự chết chóc gấp 10 lần so với cúm lợn, còn gọi là H1N1 vốn gây ra đại dịch toàn cầu vào năm 2009.