đại diện doanh nghiệp

tin tức về đại diện doanh nghiệp mới nhất

Doanh nghiệp đã đổi tên muốn dùng con dấu cũicon
Hồi âm21/05/20210

Doanh nghiệp đã đổi tên muốn dùng con dấu cũ

Xin hỏi luật sư doanh nghiệp đã đổi tên nhưng vẫn dùng tên và con dấu cũ để giao kết hợp đồng với đối tác có được không? Doanh nghiệp vẫn thực hiện đúng mọi nghĩa vụ hợp đồng.