Đại học Phố Hiến

tin tức về Đại học Phố Hiến mới nhất

Thiếu vốn trầm trọng: Khu đô thị đại học 10 năm hoang vắngicon
Đầu tư06/03/20190

Thiếu vốn trầm trọng: Khu đô thị đại học 10 năm hoang vắng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ liên quan đến việc đề xuất cơ chế cho khu Đại học Phố Hiến của UBND tỉnh Hưng Yên.