Đại học Tổng hợp

tin tức về Đại học Tổng hợp mới nhất

MỘT THUỞ...icon
Thơ23/10/20170

MỘT THUỞ...

Nào hãy ngồi ôn chuyện cũ “tào lao”/ Cái thuở ban đầu họp thành Đại đội/ Cái thuở lính quèn của một thời nông nổi Cơm độn cá khô vẫn cười nói vang trời.