đại hội Đảng khóa 13

tin tức về đại hội Đảng khóa 13 mới nhất

Tổng bí thư: Phân tích thấu đáo biểu hiện 'lợi ích nhóm', 'tư duy nhiệm kỳ'icon
Chính trị06/06/20190

Tổng bí thư: Phân tích thấu đáo biểu hiện 'lợi ích nhóm', 'tư duy nhiệm kỳ'

Cần phân tích thấu đáo những vấn đề đang nổi lên, trong đó có những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, kèn cựa địa vị, tình trạng cục bộ, "lợi ích nhóm", "tư duy nhiệm kỳ".