Đại hội Đoàn

tin tức về Đại hội Đoàn mới nhất

Ông Lê Quốc Phong tái cử Bí thư thứ nhất TƯ Đoànicon
Chính trị12/12/20170

Ông Lê Quốc Phong tái cử Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn

Ông Lê Quốc Phong tái cử Bí thư thứ nhất Ban chấp hành TƯ Đoàn khoá 11 (nhiệm kỳ 2017 - 2022).