Đại hội

tin tức về Đại hội mới nhất

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Bộ Tư pháp: 09 nhóm chỉ tiêu cụ thể và 08 nhóm nhiệm vụ và giải phápicon

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Bộ Tư pháp: 09 nhóm chỉ tiêu cụ thể và 08 nhóm nhiệm vụ và giải pháp

Góc nhìn
08/06/2021
Đảng ủy Bộ Tư pháp vừa ban hành Chương trình hành động số 14-Ctr/ĐU thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Nghị quyết Đại hội XIII: Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởngicon

Nghị quyết Đại hội XIII: Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng

Góc nhìn
05/04/2021
Thách thức của việc đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2021 - 2025 không chỉ là khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập từ mô hình tăng trưởng trước đây mà còn phải đề xuất những giải pháp mới.