Đại hội XIII

tin tức về Đại hội XIII mới nhất

Việt Nam sẽ như thế nào đến năm 2045icon
Tiêu điểm27/05/20190

Việt Nam sẽ như thế nào đến năm 2045

 - Phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 10 sáng 16/5/2019, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu vấn đề “Đến năm 2045 nước ta sẽ như thế nào” và cho rằng, đây là “vấn đề rất lớn, vô cùng khó”.