Đại kiện tướng quốc tế

Cập nhập tin tức Đại kiện tướng quốc tế

Kỳ thủ trẻ người TP.HCM sẽ nhận được khoản tiền đầu tư khoảng 1,5 tỉ đồng cho thời gian từ năm 2016-2018 để phát triển tài năng