Đại sứ Mỹ thăm Tân Trào

Cập nhập tin tức Đại sứ Mỹ thăm Tân Trào

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã tới tỉnh Tuyên Quang gặp gỡ với lãnh đạo tỉnh và thăm Tân Trào.