Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch

tin tức về Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch mới nhất

Đại sứ vạch cái sai của giao thông Việticon

Đại sứ vạch cái sai của giao thông Việt

Chúng ta đang sai là tăng xe công cộng nhưng không có biện pháp giảm xe cá nhân nên không giải quyết được vấn đề - Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch viết.