Đại tá Đỗ Thanh Bình

tin tức về Đại tá Đỗ Thanh Bình mới nhất

Chứng cứ điện tử thì không có chuyện cảnh sát giao thông tiêu cựcicon

Chứng cứ điện tử thì không có chuyện cảnh sát giao thông tiêu cực

Dữ liệu, chứng cứ và xử phạt điện tử sẽ minh bạch, khách quan hóa toàn bộ quá trình hoạt động của CSGT và khi đã giấy trắng mực đen thì không có chuyện tiêu cực.