Đại tá Hồ Xuân Vượng

tin tức về Đại tá Hồ Xuân Vượng mới nhất

Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Đại tá Hồ Xuân Vượngicon
Chính trị14/09/20180

Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Đại tá Hồ Xuân Vượng

UB Kiểm tra TƯ quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Đại tá Hồ Xuân Vượng.