Đại tướng Lương Cường

tin tức về Đại tướng Lương Cường mới nhất

UB Kiểm tra Quân ủy TƯ đề nghị kỷ luật một số tổ chức, cá nhânicon

UB Kiểm tra Quân ủy TƯ đề nghị kỷ luật một số tổ chức, cá nhân

UBKT Quân ủy Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo; kỷ luật 7 đảng viên vi phạm; kỷ luật quân đội 7 người.