đạm DAP 1 Lào Cai

tin tức về đạm DAP 1 Lào Cai mới nhất

Lộ thêm 7 dự án ngàn tỷ càng làm càng thua lỗ lớnicon
Đầu tư21/12/20160

Lộ thêm 7 dự án ngàn tỷ càng làm càng thua lỗ lớn

7 nhà máy này gồm: đạm Hà Bắc, đạm DAP 1 Lào Cai , DAP 2 Hải Phòng, Ethanol Bình Phước, Ethanol Phú Thọ, nhà máy đóng tàu Dung Quất, dự án liên doanh giữa đối tác mỏ Quý Sa và nhà máy gang thép Lào Cai.