đám mây chứa đầy đá quý

Cập nhập tin tức đám mây chứa đầy đá quý

Các nhà khoa học vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện, một hành tinh ngoài hệ mặt trời của chúng ta có các đám mây chứa đầy khoáng vật đá quý như ngọc sapphire hay ngọc ruby.