dân giám sát

tin tức về dân giám sát mới nhất

Quyền lực giám sáticon

Quyền lực giám sát

 - Sự xuất hiện của smartphone, internet, và mạng xã hội thậm chí còn khiến quyền lực giám sát trở nên mạnh hơn.