Dần gỡ bỏ giãn cách xã hội

Cập nhập tin tức Dần gỡ bỏ giãn cách xã hội

TP.HCM đẩy nhanh việc tiêm đầy đủ vắc xin cho người dân đến ngày 30/9 sẽ góp phần kiểm soát được dịch bệnh và dần gỡ bỏ giãn cách xã hội.