dân kêu cứu

Cập nhập tin tức dân kêu cứu

Hội đồng giải phóng mặt bằng và gia đình ông Quyền đã khoan nền nhà để kiểm tra phạm vi GPMB của dự án mở rộng QL1A.