Báo VietNamNet - Đọc báo Online, Tin nhanh trong ngày
Vì một Việt Nam hùng cường
 
 

dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND

tin tức về dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND mới nhất

Đà Nẵng chưa được thực hiện dân trực tiếp bầu chủ tịch UBNDicon
Quốc hội19/06/20200

Đà Nẵng chưa được thực hiện dân trực tiếp bầu chủ tịch UBND

Để có thể áp dụng được cơ chế người dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND cần phải có sự nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng nên UB Thường vụ Quốc hội chưa quy định nội dung này.